Fra overlevelsesmodus til vekst

Tips for å heve blikket og utvikle nye inntektsstrømmer

Mange gründere og nyoppstartede bedrifter er kjent med problemstillingen: Du lever fra hånd til munn og jobber hardt for å holde hodet over vannet. Du utsetter pengebruk, ansettelser og langtidsplanlegging for å fokusere på å holde deg i live enda en dag.

Selv om dette er nødvendig i tøffe tider, så risikerer disse bedriftene å gå glipp av nye inntekter og å tape markedsandeler. Går man derimot over til vekstmodus for fort risikerer man å miste alt det man jobbet så hardt for å redde. Dette kan være en hårfin balansegang.

Forstå hvor i landet dere ligger
Overlevelsesmodus innebærer kostnadskutt, oppsigelser eller utsettelse av ansettelser, lavere overskudd, og forsøk på å spare penger. Dette står i sterk kontrast til vekstmodus der man investerer overskudd i nye prosjekter, utvider driften og legger planer for ytterligere vekststrategier med tanke på fremtidige inntekter.

Så når skal man gå over fra overlevelsesmodus til vekstmodus? Det er viktig å være ærlig med seg selv for å finne ut dette. Her er et par punkter som kan være til hjelp for å finne ut av om firmaet er stabilt nok til å tillate seg selv å vurdere nye vekstinitiativ:

– er dagens likviditet positiv?
– takler dere vekstinitiativene deres med kun de ansatte dere allerede har?
– har bedriften likviditet eller kreditt som kan brukes til den planlagte veksten?

Fokuser på medarbeiderne
Når man så skal vurdere om bedriften takler nye prosjekter uten å ansette flere, så er det viktg å vurdere både de ansattes evner og deres kollektive tankesett. Det å gå over til vekstmodus innebærer å riste av seg reaksjonær tankegang, og gå inn for enn proaktiv holdning. Dette kan være noe de ansatte ikke er klare for i det lange løp.

Dersom perioden man kun jobber for å overleve er lang, kan det hende du sitter på meget dyktige medarbeidere som er veldig slitne. Det kan være verdt å ta noen skikkelige runder internt og høre om medarbeiderne virkelig er klare for ny dyst, eller om de er lei og på utkikk etter noe annet.

Ofte gjør daglig leder en feil her: Enten får han/hun ikke med seg at alle i bedriften er utslitt, eller later som det ikke skjer og ser det i et negativt lys – i stedet for å akseptere det og gjøre noe med det.

Noe så enkelt som å gjennomføre samtaler med medarbeiderne én og én kan være nok til å finne ut av om de er motiverte nok til å bli med på resten av prosessen.

Forstå hvorfor dere overlever
Var det finanskrisen som utløste problemene? Uansett – det er viktig å finne ut av eventuelle andre faktorer, som f.eks. svak ledelse eller ukontrollert vekst.

Siden styret kan gi god innsikt i noe man selv står for nære bør man få hjelp av dem til å vurdere bedriftens styrker og svakheter. Det er ikke uvanlig at daglig leder ikke forstår hvordan man kan utnytte styrets kompetanse. En spesielt god grunn til å engasjere styret mer er at det kan vurdere en bedrifts lederskap på en ærlig måte.

Ledelsen i små firmaer kan noen ganger være vel optimistisk i forhold til hva de selv tror de kan endre av de økonomiske forhold. Heldigvis har ledelsen ofte flere folk rundt seg de kan regne med.

Redusér risiko
Uansett om det er snakk om å utvide til utlandet eller bare det å selge til en ny type kunder; å gå ut av overlevelsesboblen og til vekstmodus kan være risikofylt.

Ha alltid en plan B i tilfelle feilvurderinger, der man kan følge andre strategier som muliggjør en rask endring. F.eks. kan det være lurt å engasjere konsulenter i stedet for heltidsansatte på noen områder for å legge til rette for rask vekst og redusere risiko. Lurt å ikke påta seg flere faste kostnader enn nødvendig.

Så klart det er skummelt og litt farlig å gå nye veier. Men det er ikke bra å bli værende i overlevelsesmodus for alltid. Hvis man kun fokuserer på å ta vare på de aktiva man har, og er redd for å forplikte seg til planene for fremtiden, kommer man sannsynligvis til å gå glipp av mange muligheter. Er man i forsvarsmodus og hver eneste dag tenker: «Gudskjelov klarte vi oss i dag også», så blir det ikke mye til vekst!

Nye inntekststrømmer varierer fra bedrift til bedrift, men én ting har alle til felles: Utgifter kan kuttes. Og en måte å gjøre det på er å gå i forhandlinger med leverandører om rabatter. Det dere kjøper inn mest av bør dere ta hånd om selv, men alt det andre får dere hjelp til av oss. Bestill flere rabattkoder her.

Så gjør noen grep, og bli en bedrift i vekst! Ikke bli værende som en overvåkningspasient: skrantende, ustabil, og ekstremt utsatt for små og store opp- og nedturer. Tiden er inne for å agere i stedet for å reagere!