Intervju om smartere innkjøp med daglig leder i ADVnor, Bjørn Skare

Vi intervjuet daglig leder i ADVnor, Bjørn Skare, om innkjøpsrutiner og forbedring av innkjøpsprosesser – les intervjuet med ham her.

Supertorsdag er en månedlig sammenkomst arrangert av gruppen «Norge» på LinkedIn, der bedriftsledere og andre kommer sammen for å dele erfaringer, mingle og lære seg nye og spennende ting. Denne gang holdt daglig leder i ADVnor, Bjørn Skare, et spennende foredrag omhva det er som skaper gode selskaper og hvordan du kan jobbe målrettet for å sikre at ditt selskap blir mer verdifullt. Vi intervjuet ham etterpå om innkjøpsrutiner og forbedring av innkjøpsprosesser – les intervjuet med ham her:

1. Dere er i stadig kontakt med firmaer som ønsker å øke sin verdi. I hvilken grad kan gode innkjøpsrutiner- og systemer spille inn her?

Det er i prinsippet 3 områder vi fokuserer på for å øke lønnsomheten i bedrifter;

1) Strategisk verdi
2) Øke omsetning og dekningsbidrag
3) Redusere faste og variable kostnader

Vi prøver ofte å benchmarke en bedrift med andre virksomheter i samme bransje i forhold til nøkkeltall hvor omløpshastighet på arbeidskapital, marginer og kostnadsnivå blant annet blir målt.  I de bedriftene med like eller dårligere nøkkeltall, må en se på interne rutiner for å identifisere gevinstpotensialet.  Ofte er det så enkelt som at det er en sterk korrelasjon mellom enkelte lederes fokus på kostnader og gode nøkkeltall.  Er ikke lederen av bedriften sterkt opptatt av kontinuerlig kostnadsforbedringer, så blir ofte ikke nøkkeltallene gode.  Fra ADVnor sitt ståsted, så er det  «enkle grep» som må implementeres for å hente ut kostnadsreduksjoner i bedrifter med lite ledelsesfokus på kontinuerlig kostnadsoptimalisering. Fordelen med kostnadsreduksjoner er at det raskt bidrar til økt lønnsomhet og bedre likviditet i bedrifter.

2. Mange bedrifter opplever at de har innkjøpsavtaler som skal gi gode rabatter, men at de ikke blir brukt i tilstrekkelig omfang, og at man mangler overblikk over virksomhetens innkjøp. Hvilke grep anbefaler du å gjøre for å endre dette?

Kontinuerlig kostnadsoptimalisering er en ledelsesutfordring. De bedriftene som forstår at kontinuerlig lønnsomhetsforbedring er en viktig konkurransefaktor pleier ofte å være mere kostnadsbeviste og da pleier det å gjennomsyre organisasjonen. De fleste bedrifter tjener 2-5 % av omsetningen, og klarer en virksomhet å redusere kostnadene med 2 % av omsetningen kan det i enkelte tilfeller bety en dobling av resultatet.

3. Har du noen eksempler der du/dere har vært med på å effektivisere innkjøpsprosessen?

Vi har mange eksempler, men av hensyn til kundene må vi anonymisere bedriftene:

Eksempel 1:

En bedrift som kjøpte inn IT-konsulenter for ca 15 % av årlig omsetning gjennom flere år fra norske leverandører og betalte en pris per time. Vi fikk selskapet til å gjøre en analyse av fremtidig behov for de neste 3 årene og kjørte en prosess med både norske og internasjonale aktører, og inngikk et 3-årig strategisk samarbeide hvor vi kommiterte oss/bedriften til å kjøpe ca halvparten av tjenestene i de neste årene til ca 50 % kostnad med avtalte rammer for tilleggstjenester.

Eksempel 2:

Finanskostnadene i en bedrift var betydelige og vi definerte behovet for finansielle tjenester i de neste 3 årene og kjørte en anbudskonkurranse på definert behov.  Profilen på kostnadsstrukturen var veldig forskjellige fra flere leverandører og vi endte opp med å kjøpe spesifikke tjenester fra 3 forskjellige leverandører hvor totalkostnadene ble redusert med nesten 25 %. Eksisterende bankforbindelse ble svært overrasket da de selv fikk innsikt i hva merkostnadene med en leverandør kontra 3 leverandører beløp seg i.

Les også: 10 gode tips i forhandlinger

Eksempel 3:

En bedrift med lav husleie per kvm, men særdeles ineffektive lokaler.  Vi relokaliserte bedriften til en nytt og moderne bygg med vesentlig høyere leiepriser, men samtidig ble behovet for totalareal lavere og produktiviteten hos de ansatte økte betydelig.  Dynamikken i selskapet økte vesentlig når hver og en gikk til kontorlandskap kontra egne kontorer.

4. Hvilke trender tror du vil prege innkjøpsprosessen framover? Kan sosiale medier som LinkedIn etterhvert spille en større rolle i å finne riktig leverandør?

Vi tror på 3 trender:

A) Lojaliteten hos kundene kommer til å bli lavere og lavere på det som blir definert som ikke-strategiske varer/tjenester
B) De fleste ønsker å ha færre og færre leverandører
C) Salgskostnadene øker da personalkostnadene øker og dermed blir det et kontinuerlig jag etter å finne kostnadseffektive distribusjonsløsninger

Hva syns du om Bjørns tanker? Legg igjen en kommentar i feltet under.

Bjørn Skare har vært CEO i 22 år for norske  og amerikanske selskaper. Han har vært bosatt og arbeidet i USA i 19 år med kommersialisering av teknologibedrifter internasjonalt. De siste 4 årene har Bjørn vært leder i management consulting-firmaetADVnor.  Bjørn er en erfaren styreleder og styremedlem i en rekke bedrifter. Bjørn har jobbet med mange bedrifter som management-konsulent for å øke aksjonærverdier i private selskaper.