10 gode tips i forhandlinger

Forhandlinger handler om å diskutere seg frem til en konklusjon som tilfredsstiller de involverte partene.

Hvordan vi forhandler med hverandre er viktig. Man må vite forskjellen på forhandling og tigging. Ikke synk for lavt for å få gjennom en avtale. Forhandling må gjøres på en verdig måte. Man må være ytterst tålmodig og også ha forståelse for den andre partens behov og interesser. Ikke tving dine ideer på noen. La alle si sin mening og bli enige om noe som alle kan være fornøyde med.

La oss gå gjennom noen forhandlingsteknikker i detalj:

  • Den første og viktigste faktoren for en vellykket forhandling er at man er godt informert om alt som har med avtalen å gjøre. Undersøk selv den minste detalj du tror kan være viktig eller som du kan få bruk for i forhandlingene. Vær forberedt på alt. Husk at motparten kan finne på å spørre deg om hva som helst.
  • Vær bevisst på egne kroppsbevegelser og holdning. Pass på å se selvsikker ut. Ikke se deg rundt eller fikle med ting mens du snakker. Det er bare en diskusjon – det er ingen som dreper deg hvis du ikke får i land avtalen. Prøv å ikke se nervøs ut, for det kommer motparten sannsynligvis til å utnytte. Pass også på hvordan du er kledd. Ikke vær kledd for hverdagslig – da tar ikke folk deg seriøst.
  • Vær fokusert. Det er også viktig å være spesifikk i forhold til hva du krever av motparten. Spør deg selv hva som er ditt ønske med denne forhandlingen. Hva du vil den skal føre til. Hvilken pris har du råd til? Vær helt spesifikk og klar, og hold deg til det du har sagt.
  • Ikke hold ting for deg selv for så å klage i ettertid. Ikke tro at motparten er tankeleser og skjønner hva du er ute etter. Du er nødt til å be om det du vil ha. Si din mening. Hvis du er misfornøyd med avtalen må du si fra om det. Gi uttrykk for at du ikke er fornøyd med prisen, og at den må endres.
  •  Vær en tålmodig lytter. Lytt til andre, og vær lydhør overfor deres interesser og behov. Be aldri om noe som ikke også gagner motparten. Ikke trekk forhastede slutninger og forstyrr aldri den andre parten når han snakker. Lytt til hans forslag – det kan jo hende han kommer med noe du aldri selv ville kommet på.
  •  Vær realistisk. Ikke be om noe du vet ikke går. Vær litt praktisk i måten du går frem på. Ikke be om rabatter som er helt hinsides. Bruk logikk. Tenk sunn fornuft – det er greit å tenke på hva som gagner deg selv, men ikke bli overfokusert på det. Når du skal kjøpe noe bør du tenke på at de som selger faktisk skal tjene penger på handelen.
  •  Ikke ha det for travelt med å fullføre. Ta dere god tid til å diskutere. Det er lurt at man er sikre på at det blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter, men pass på å ikke hal ut diskusjonene i det uendelige. For mye mas og overtalelser resulterer stort sett ikke i noe som helst.
  •  Forstå når du må inngå kompromisser. Noen ganger er man nødt til å inngå kompromisser for å komme til et resultat. Hvis du føler at  du kommer til målet ved å godta noen vilkår som egentlig ikke ødelegger noe særlig for deg, så godta det. Alle er nødt til å inngå kompromisser innimellom. Til og med i ekteskap er man det for å forstå hverandre bedre.
  •  Kommunikasjon er også viktig i forhandlinger. Snakk klart og tydelig. Man bør passe på å ikke forvirre hverandre. En av de største truslene for forhandlinger er å vri på ord og setninger. Ikke bruk nedsettende ord om noen.
  •  Det er alltid best å ha en signert avtale – i fall avtalen skulle bli etterprøvd av utenforstående i ettertid. Avtalen blir også mer gjennomsiktig når den er signert mens begge parter er tilstede. På arbeidsplassen bør det etter diskusjoner eller forhandlinger sendes ut e-post med beskrivelse av hva man har blitt enige om i møtet til alle som har vært med, slik at alle har et klart bilde av hva man har blitt enige om.

Hva er dine tanker rundt dette? Har du kanskje noe å tilføye? Legg gjerne igjen en kommentar i boksen nedenfor.